Na vrh

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE KOJI OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO FEDERALNOM ZAKONU

Federalno ministarstvo za pitanja boraca potpisalo je ugovor sa JP BH Poštom, tako da će se invalidnine, ratna primanja i egzistencijalna naknada moći pored komercijalnih banaka primati i putem pošte u mjestima gdje JP BH Pošta dostavlja poštu.

Da bi  korisnici gore navednih naknada koje primaju putem banaka prešli na uslugu pošte ukoliko to žele, potrebno je da dostave potvrdu banke kod koje trenutno primaju naknade da nisu ništa dužni, te da popune izjavu o saglasnosti naplate od 1,50 KM za svaku pojedinačnu naknadu koju će lično plaćati po preuzimanju ličnih primanja od strane poštara.

Napominjemo da korisnici koji se odluče da primaju naknade putem pošte ne zatvaraju račun kod banke dok ne dobiju prvu uplatu putem pošte.

Zahtjev i Izjavu o saglasnosti, kao i sve informacije se mogu dobiti u Šalter sali Općine Vogošća, šalter broj : 10 ili na brojeve telefona: 033/586-474 i  033/586-471.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana