Na vrh

Obezbjeđeno 235.000,00 KM za asfaltiranje lokalne saobraćajnice u naselju Dreskovača

Sporazum o realizaciji projekata asfaltiranja lokalne saobraćajnice u naselju Dreskovača potpisali su zamjenik Općinskog načelnika Fetah Kadrić i direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Ljiljana Pelidija. Potpisivanju je prisustvovao i Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Ministar Hasanspahić je naveo  da se radi o finansiranju zajednoičkog projekta Vlade Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

„Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je putem Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016. godinu obezbjedio sredstva od 235 000 KM za asfaltiranje lokalne saobraćajnice u naselju Dreskovača.“istakla je direktorica Pelidija.

Projektom je predviđeno asfaltiranje 935 m lokalne saobraćajnice, prosječne širine 3,30 m, kao i ugradnja 970 m ivičnjaka i jedanaest slivnika i poprečnih rešetki za odvodnju oborinskih voda.

Zamjenik Općinskog načelnika Kadrić se zahvalio ministru Hasanspahiću na pokretanju inicijative za sanaciju lokalne saobraćajnice, kao i Vladi Kantona Sarajevo i direktorici Ljiljani Pelidiji koji su prepoznali ovaj problem i obezbjedili sredstva za realizaciju istog.

U 2015. godini je u sklopu UNDP programa – Upravljanje rizicima od klizišta izvršena sanacija klizišta „Dreskovača“, vrijednosti oko 700.000,00 KM. Sredstva za realizaciju sanacije klizišta su obezbjedili Vlada Japana i Općina Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana