Na vrh

OBEZBJEĐENA SREDSTVA ZA PENZIONERE U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Početkom 2018. godine penzionerima sa najmanjom penzijom koji žive u općini Vogošća omogućeno je da apliciraju za novčanu pomoć pod uslovom da ispunjavaju kriterije propisane Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima u stanju socijalne potrebe.

Prema riječima Zijada Kadrića, pomoćnika načelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, penzioneri koji imaju minimalnu penziju a koji izdržavaju dvoje ili više članova domaćinstva, koji boluju od teške ili hronične bolesti zbog čega je potrebna stalna kupovina lijekova, također i oni penzioneri koji su korisnici prava na topli obrok putem Javne kuhinje CK Kantona Sarajevo ili prava na tuđu njegu, mogu aplicirati za sredstva.

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe, oni koji žele aplicirati, mogu dobiti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća, na šalteru br.10, gdje mogu dobiti i dodatna pojašnjenja u vezi sa ostvarivanjem ovog prava. Visina novčanih sredstava za koja penzioneri sa najnižom penzijom i u stanju socijalne potrebe mogu aplicirati iznosi 100 KM.

Do sada je sedam penzionera u stanju socijalne potrebe ostvarilo pravo na novčanu pomoć.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana