Na vrh

Objavljen Javni poziv za dodjelu stočne hrane

Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća objavila je Javni poziv u cilju  realizacije projekata “Dodjela stočne hrane u cilju podrške stočnom fondu za 2019.godinu”.

Pravo  učešće na ovom pozivu imaju sva pravna i fizička lica sa područja općine Vogošća koja se bave uzgojem krupne i stine stoke, kao i peradarstvom, odnosno koji posjeduju najmanje dva grla krupne stoke, 30 grla sitne stoke ili 100 koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja.

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta su oko  21.056,00 KM, a Javni poziv je otvoren 10 dana i zatvara se 15.11.2019.godine

Tekst Javnog poziva može se naći na linku

http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/11/20191104-JP-Stocna-hrana.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana