Na vrh

Objavljen Javni poziv za predaju projekata u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Općina Vogošća u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) raspisala je Javni poziv za predaju Prijedloga projekata u sklopu Projekta REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD). Pozivaju sve organizacije civilnog društva i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća iz sljedećih prioritetnih oblasti:

OBRAZOVANJE
KULTURA I UMJETNOST

ZAŠTITA OKOLIŠA

ZAPOŠLJAVANJE
SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

SPORT
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva na web stranici Općine Vogošća www.vogosca.ba. Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Vogošća se može preuzeti i u Općini Vogošća, kancelarija br. 71, a krajnji rok za predaju aplikacija je 5.mart 2018.godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana