Na vrh

OBJEKAT JU “DJECA SARAJEVA” U OMLADINSKOJ ULICI USKORO BI TREBAO BITI PONOVO OTVOREN

Predškolski objekat JU „Djeca Sarajeva“ koji se nalazi u Omladinskoj ulici, deset godina koristila je Međunarodna škola QSI Sarajevo. Objekat je već nekoliko mjeseci prazan, a u ovoj javnoj ustanovi planiraju da do početka nove školske godine vrtić ponovo počne sa radom i prihvatom djece predškolskog uzrasta. Prema riječima Suanite Banda, direktorice JU „Djeca Sarajeva“, smještajni kapaciteti za vogošćansku djecu uzrasta do šest godina uglavnom su popunjeni tako da i u Vogošći postoji lista čekanja. Razloge treba tražiti u povećanju broja stanovnika odnosno, dolaskom novih mladih bračnih parova. Stavljanjem u funkciju vrtića u Omladinskoj ulici u znantnoj mjeri će se riješiti pitanje upisa i boravka djece u predškolskim ustanovama na području Općine Vogošća.

(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana