Na vrh

Odabrani dobitnici općinskih priznanja u Vogošći

Općinsko vijeće Vogošća je, nakon tromjesečne pauze, 22.06.2020.godine svoju 39. Redovnu sjednicu. Sjednica je održana u Kino Sali JU KSC Vogošća kako bi se ispoštovale mjere zaštite od pandemije. Pauza u radu je rezultirala dnevnim redom od 25 tačaka koje su vijećnici trebali rješavati na sjednicama u martu, aprilu i maju. Prilikom usvajanja dnevnog reda, predlagač je povukao tačku o utvrđivanju programa „Vogošćanskih dana 2020“ budući da je organizacioni odbor ove manifestacije u petak 19.06.2020.godine jednoglasno donio odluku da se manifestacija odgađa zbog pogoršane epidemiološke situacije. Termin održavanja „Vogošćanskih dana 2020“ biće utvrđen u skladu sa razvojem epidemiološke situacije.

Vijeće je prihvatilo prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tarika Curića da se prije ostalih tačaka razmatraju informacije koje se tiču institucija čiji su predstavnici kao gosti učestvovali u radu Općinskog vijeća. U pitanju su Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2019. godinu i Plan za 2020. godinu. Zatim Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2019. godinu uz Plan i program JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, podružnica „Elektrodistrubucija“ Sarajevo za 2020. godinu. Nakon toga i Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina KJKP „RAD“ i KJKP „PARK“ Sarajevo na području općine Vogošća u 2020. godini. Podnesena je i Informacija o stanju mreže „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo na području općine Vogošća za 2019. godinu uz Plan i program za 2020. godinu. Pored toga vijećnici su raspravljali i o Informaciji o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ -Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2019. Godinu. Usvojena je i Informacija o radu za 2019. godinu JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“, Organizaciona jedinica Vogošća i Specijalističko-konsultativna djelatnost, JU „Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ – Lokalitet Vogošća, JU„Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“ za općinu Vogošća, te JU „Apoteke Sarajevo“ za apoteke u Vogošći. Usvojena je i inicijativa o stanju javnog gradskog saobraćaja na području općine Vogošća.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2020. Odluka je jednoglasno usvojena, a najveće općinsko priznanje, Zlatni grb sa plaketom Općine Vogošća posthumno je dodijeljeno primarijusu doktoru Junuzović Behremu i Emi Čekić. Plaketa “Humanista godine” dodijeljena je ravnopravno Omladinskom udruženju „Tempo“ i uposlenicima Doma zdravlja Vogošća, dok su zahvalnice Općine Vogošća dobili JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“, JU OŠ „Izet Šabić“, posthumno prim. Dr. Safetu Omerspahiću, Đogić Jasminu, Kozić Merimi, Zukić Mirnesi, Karate klubu „Sambon“, Cvrk Ćamilu, Muhić Adili, Vatrogasnom društvu „Vogošća“, Obrtničkoj djelatnosti „Dizajn“ i HDI d.o.o.

Usvojen je i Plan zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godina, kao i Izvještaj i finansijski izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća u sezoni 2019/2020.godina.

Vijeće je usvojilo i izmjene Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Tržnica pijaca Vogošća“.

Vijeće je donijelo zaključak da se da saglasnost JU KSC Vogošća da uzme pod najam bazen u WOG centru sa pratećim sadržajima. Usvojeni su i izvještaji o radu u 2019.godina JU KSC Vogošća i JP RTV Vogošća d.o.o. Vijeće je usvojilo i Izvještaj o statusnim pitanjima porodica šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca za 2019.godinu, kao i Izvještaj o utrošku dodijeljenih budžetskih sredstava boračkim udruženjima za 2019. godinu. Vijeće je donijelo i Pravilnik o kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području općine Vogošća. Razmatran je i usvojen Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj /akademskoj 2019/2020. godini.

Uz još neke operativne odluke i rješenja vijećnici su primili k znanju i Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.-31.03.2020. godine, te Informaciju o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu, kao i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana