Na vrh

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Odluka o pokretanju postupka nabavke za izvođenje radova hitnih intervencija čišćenja korita rijeke Ljubine i rijeke Vogošće sa sanacijom oštećenih dijelova obaloutvrda rijeke Ljubine, na području Općine Vogošća. – vidi link :

http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2016/01/Odl-pokr-proc-cisc-rij-Ljub.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana