Na vrh

Održana 10.Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Vijećnici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2017/2018. godinu. Sredstva za provođenje ove Odluke obezbjeđuju se iz Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu. Prema obrazloženju, ova Odluka se primjenjuje za školsku-akademsku 2017/2018. godinu, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Za devet mjeseci školske godine, stipendiraće se 85 učenika srednjih škola Kantona Sarajevo sa iznosom od po 50,00 KM, dok će u akademskoj 2017/2018. godini biti stipendirano 98 studenata Univerziteta u Sarajevu sa iznosom od po 100,00 KM. Prema obrazloženju, za školsku-akademsku 2017./2018. godinu predviđeno je stipendiranje, pored prvog ciklusa studija i drugi ciklusa studija (Master studij) jer je Služba utvrdila da većina Općina u Kantonu Sarajevo takođe stipendira studente drugog ciklusa. Općinski načelnik može, u skladu sa članom 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima, i izvan predviđene kvote, dodijeliti stipendije za školsku 2017./2018. godinu i učenicima i studentima koji nisu ostvarili to pravo na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom, ukoliko procjeni da je potrebno dodjeliti stipendiju u specifičnoj situaciji koja nije predviđna ovim Pravilnikom. Ukupan iznos stipendija koje se na ovaj način ostvaruju ne može preći 5 % od ukupnog iznosa planiranih sredstava za stipendije iz Budžeta za svaku školsku-akademsku godinu.

Vijećnici  su se sa 15 glasova „za“ i 9 „suzdržanih“ očitovali o Odlukama o usvajanju i provođenju Regulacionog  plana „Krše“.

Posebnu pažnju i nešto dužu diskusiju vijećnika imala je Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji Općine Vogošća, sa informacijama preduzeća  „Bags-Energotehnika“, „Sarajevogas“ i „Elektrodistribucija” Sarajevo, o pripremama za grijnu sezonu 2017./2018. godine. Predstavnici spomenutih preduzeća odgovarali su na brojna vijećnička pitanja a najviše interesovanja i pitanja postavljeno je direktoru „Bags-Energotehnike“ Nihadu Konakoviću.  O ovoj tački govorio je i Općinski načelnik Edin Smajić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana