Na vrh

Održana 11.Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, vijećnici su raspravljali o devet tačaka dnevnog reda. Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu usvojen je u iznosu od 9 710 000 KM. Usvajanju je prethodila nešto duža vijećnička rasprava, jer su vijećnici iz opozicionih stranaka tražili dodatna obrazloženja pojedinih stavki. Esmeralda Halač, pomoćnica načelnika Službe za budžet i finansije je u uvodnom izlaganju istakla  da je ovogodišnji nacrt planiran na realnom osnovu. Nacrt će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na web stranici općine, a biće poslat i u Javnu raspravu.

U Javnoj raspravi bio je i Prijedlog odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti na području općine Vogošća, te je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojen. Treća tačka dnevnog reda odnosila se na Odluku o načinu i uslovima prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća, a nakon kraće vijećničke rasprave, i obrazloženja općinskog načelnika, vijećnici su pristupili glasanju. I ova Odluka usvojena je većinom glasova.

Četvrta tačka odnosila se na Odluku o utvrđivanju javnog interesa, koja je jednoglasno usvojena. Na današnjoj sjednici raspravljalo se i o Pravilniku o dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima, koja je također usvojena bez veće vijećničke rasprave.

Vijećnici su raspravljali i o Informaciji o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period od 01. 01. do 30. 09. 2017. godine. U navedenom periodu  ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini od 11 985 935 KM što iznosi 83, 47 % planiranih sredstava.

Jedna od tačaka dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća Vogošća bila je i informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola naše općine, kao i Srednjoškolskog centra Vogošća. U protekloj školskoj godini realizovane su brojne nastavne i vannastavne aktivnosti, a učenici su ostvarili izuzetno dobre rezultate. Nastavu u pet osnovnih škola pohađalo je 2 725 učenika, srednja ocjena na kraju protekle školske godine iznosila je 4, 47%.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana