Na vrh

Održana 12.Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Održana je 12 redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća, koju je okarakterisalo jednoglasno usvajanje gotovo svih materijala sa dnevnog reda. Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika, koji su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red. Komisija za statut i propise se očitovala o predloženom dnevnom redu i konstatovala da nema  zamjerki. Večinom glasova vijećnici su usvojili Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.

Vijećnici su se očitovali i u vezi sa Informacijom o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina na području općine Vogošća u 2017. godini. Ova tačka dnevnog reda je izazvala  kraću raspravu među vijećnicima, koji su od nadležne službe tražili pojašnjenja koja su se uglavnom odnosila na saradnju sa komunalnim preduzećima  “Park” i “Rad”. Pomoćnik načelnika u Službi za komunalne poslove Općine Vogošća Fetah Kadrić je objasnio da Općina Vogošća nema uticaj na rad ovih preduzeća jer im nije osnivač.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda bili su Akti poslovanja: Rješenja o izmjeni pravosnažnog rješenja i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu, koji su također usvojeni.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana