Na vrh

Održana 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Vecinom glasova vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća su na 13. sjednici usvojili  Budžet Općine Vogošća za 2018. godinu u iznosu od 11 280 000 KM. Usvajanju je prethodilo uvodno izlaganje načelnika Edina Smajića i nešto duža rasprava pojedinih opozicionih vijećnika koji su još u toku razmatranja Nacrta Budžta iznosili određene primjedbe na pojednine budžetske pozicije.  U odnosu na predloženi Nacrt, budžet je uvećan za  1 570 000 KM ili za 16,17 %, što su omogućile prilike na višim nivoima vlasti koje su doprinijele da se općinska vlast dodatno angažuje da obezbjedi finansijska sredstva kako bi implementirala brojne projekte. Određene korekcije Budžeta odnosile su se na povećanje izdataka za kapitalne grantove, te sredstva za razvoj poljoprivrede i socijalna izdvajanja. U 2018. godini Općina Vogošća će novim ekonomskim kodom izdvojiti određena novčana sredstva za pomoć penzionerima sa najnižom penzijom. Tu su i druge budžetske pozicije za zdravstvo, školstvo i socijalne programe.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu. Na dnevnom redu našle se Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Solaris“ za lokalitet u ulici Gornja Jošanica III- za individualno stambeno naselje i za lokalitet – Poslovni objekat u ulici Vogošćanskih odreda  br. 88. Pomenute odluke usvojene su većinom glasova. Vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak o davanju saglasnosti na inicijativu vijećnika SDA Zaima Šejte da se Dom zdravlja Vogošća preimenuje u Dom zdravlja „Primarijus dr. Safet Omerspahić“.

Kod tačke dnevnog reda, Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog Općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za 2018. godinu, načelnik Smajić je u uvodnom izlaganju naveo niz projekata koji će se u narednoj godini realizovati iz oblasti komunalne infrastrukture i što boljeg funkcionisanja lokalne zajednice. Bez posebnih primjedbi na ponuđeni Programa rada i ovu tačku dnevnog reda vijećnici su usvojili većinom glasova. Usvojen je i Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.

Razmatran je i jednoglasno usvojen  Plan rada JU „Kulturtno- sportski centar“  Vogošća za narednu godinu. Plan predviđa brojne projekte i aktivnosti u oblasti sporta i kulture, uz zaključak da je za ovu javnu ustanovu 2017. bila veoma uspješna. U narednoj godini očekuje se nastavak započetih ili planiranih projekata na izgradnji sportske infrastrukture, kao i novih kulturno – zabavnih sadržaja i manifestacija. Vijećnici su većinom glasova usvojili Izmjene i dopuna Plana rada i finansiranja JP RTV Vogošća za 2017., kao i Plan rada i finansiranja ove medijske kuće za 2018. godinu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana