Na vrh

ODRŽANA 16. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

 Višesatnu raspravu na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća izazvale su informacije o radu na području Vogošće KJKP „Vodovod i kanalizacija“, „Rad“ i „Park“, JP „Elektrodistribucija“ i BH Telecom te JU „Kantonalni centar za socijalni rad“- Služba socijalne zaštite Općine Vogošća i Dom zdravlja Vogošća. Ove informacije su itekako važne za život Vogošćana u svojoj lokalnoj zajednici te su i propraćene diskusijama koje su proizašle iz izlaganja predstavnika pomenutih preduzeća i ustanova. Vijećnici su negodovali zbog izostanka predstvnika KJKP „Vodovod i kanaliazcija“ na sjednici, što je ponovljena situacija iz prošle godine kada je također razmatrana informacija o projektima na području općine Vogošća. Da je ovakvo ponašanje nedopustivo, ponovili su vijećnici više puta u svojim diskusijama a iz toga je proizašao Zaključak da kolegij Općinskog vijeća, čim se steknu uslovi, odredi smjernice djelovanja prema „Vodovodu i kanalizaciji“. Vijećnici su Zaključak podržali jednoglasno.

Vijećnici Općinskog vijeća su diskutovali i o Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu. Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u godini iza nas je suficit u visini od 1.775.025 KM. Ova sredstva se prenose u narednu godinu i uključuju se u sredstva Budžeta u 2018. godini. Sa 15 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 5 „UZDRŽANIH“ Općinsko vijeće Vogošća je donijelo Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2017. godinu. Većinom glasova je donesena Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godine.

Pred vijećnicima Općinskog vijeća Vogošća bio je i prvi ovogodišnji rebalans Budžeta, koji je također izazvao dužu vijećničku raspravu. Predloženim izmjenama i dopunama, visina budžetskih sredstava se povećava za oko 21%. Budžet za 2018. godinu iznosi 13.655.000 KM.

Općinsko vijeće Vogošća je donijelo Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća i finansijskog izvještaja za 2017. godinu kao i Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JP RTV Vogošća d.o.o. za 2017. godinu. Vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2017. godini i visini naknade za pogodnost-rente, na području općine Vogošća za 2018. godinu, te Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća „Elektrodistribuciji“ Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana