Na vrh

ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nešto dužu raspravu vijećnika na 20. sjednici Općinskog vijeća Vogošća izazvala je Odluka o Izmjenama i dopunama Urbanističkog projekta „Solaris“ za lokalitet u ulici Gornja Jošanica III.  U diskusiji su se mogla čuti i mišljenja da bi ovu tačku Dnevnog reda trebalo povući sa sjednice. Međutim, nakon podrobnijeg pojašnjenja načelnika Edina Smajića, Općinsko vijeće je ovu Odluku donijelo većinom glasova. Da se pozitivni efekti očekuju i od buduće privredne zone koja će biti smještena u obuhvatu bivše kasarne u Semizovcu, potvrdila je vijećnička diskusija. Upravo ova, jedna od najatraktivnijih lokacija u Kantonu Sarajevo otvoriće i mogućnost zapošljavanja stanovništva sa područja Vogošće. Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak da se Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Privredna zona Semizovac“ upućuje u javnu raspravu koja će trajati 20 dana. Jednoglasno je Općinsko vijeće Vogošća donijelo Odluku o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji.

Pred vijećnicima našlo se i nekoliko Izvještaja o radu i finansijskih izvještaja vezanih za period prvih šest mjeseci tekuće godine. Što se tiče Budžeta Općine Vogošća, njegovo izvršenje je već oko 60%. Usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća, prethodila je rasprava vijećnika vezana uglavnom za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture. Vijeće je većinom glasova donijelo Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JP RTV „Vogošća“ a za period prvih pola godine jednoglasno su podržani Izvještaji JU „KSC“ Vogošća i radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća.

Na 20. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je podržan Izvještaj o realizaciji manifestacije „Vogošćanski dani 2018“ dok Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća nije usvojen.

Sastavni dio augustovske sjednice Općinskog vijeća bili su i akti poslovanja koji su uglavnom vezani za Zakon o upravnom postupku.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana