Na vrh

ODRŽANA 24. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon uvodnog izlaganja od strane nečelnika Općine Vogošća Edina Smajića vijećnici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno su usvojili Odluku o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture u 2019. godini, kao i Odluku o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vogošća. Dužu raspravu izazvao je Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2018.godine. Općinski načelnik Edin Smajić je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo sa realizovanim projektima tokom prošle godine.
Neslaganje vijećnika, uz žustru raspravu, izazvala je informacija o lokalnim vodovodima, što nije imalo direktne veze sa 5. tačkom Dnevnog reda koja je usvojena sa 19 glasova za i 5 suzdržanih.
Izvještaj o realizaciji prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2018.godinu vijećnici su usvojili jednoglasno. U svojim istupima pohvalili su Izvještaj i rad nadležne službe uprkos problemima sa kojima se susreću, najčešće u imovinsko-pravnim odnosima. Tokom 2018.godine na području Vogošće, od planiranih 108 projekata, realizovan je 51, 40 ih je djelimično urađeno, a 17 ih je nerealizovano.
Bez rasprave, sa 21 glasom, usvojeni su Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2018.godinu i Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2018.godine.
Nešto dužu raspravu izazvao je Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018.godine. Selma Zunđa predsjednica OIK Vogošća vijećnike je upoznala sa procesom organizovanja prošlogodišnjih, općih izbora u našoj općini i dodala da za svoj rad nisu dobili nijedan zvanični prigovor. Izvještaj je usvojen većinom glasova.
Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojeni su Izvještaj o radu tijela Općinskog vijeća za period 01.01.-31.12.2018.godine i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća i radnih tijela Općinskog vijeća za 2018. godinu, te Akti poslovanja.
Nasir Spahić komandir PS Vogošća je informisao je o stanjui kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2018.godinu iznijevši statističke podatke prema kojima je prošle godine na području naše općine evidentirano 290 krivičnih djela, što je neznatno povećanje u odnosu na 2017. godinu, ali ohrabruje podatak da je povećan broj rasvijetljenjih krivičnih djela.
Javni red i mir narušen je 169 puta, a evidentirano je 408 saobraćajnih nezgoda što je značajno smanjenje u odnosu na 2017.godinu. Spahić je istakao da u PS nema dovoljno službenika što značajno utiče na rad policije.


Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana