Na vrh

Održana 33.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća,koja je održana 30.12.2015.godine većinom glasova za je usvojen Budžet za 2016. godinu u visini od 8.992.000,00 KM. Budžet je isključivo planiran na bazi realnih prihoda, a nakon provedene javne rasprave koja je uslijedila po usvajanju nacrta. Prema obrazloženju na predloženi nacrt nije bilo značajnih primjedbi niti prijedloga. Istim brojem glasova donesena je i Odluka o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu.

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća donesena je Odluka o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2015. godinu u iznosu od 50.000,00 KM, na ime namjenski doznačenih sredstava – grantovi kantona za posebne namjene – Sredstva Ministarstva saobraćaja za rješavanje saobraćaja u mirovanju (izgradnja parking prostora). Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu. Jednokratna novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od 120,00 KM. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se dodjeliti korisniku u okviru jednog domaćinstva najviše tri puta u toku jedne kalendarske godine, u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu izuzetne novčane pomoći. Izuzetna novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od 240,00 KM, i može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u toku kalendarske godine.

Među nekoliko odluka donesenih na 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća je i Odluka o prenosu prava upravljanja objekata komunalne infrastrukture na KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo. Jednoglasno su donesene i Odluke o pristupanju izrade četiri Regulaciona plana: „Barica“, „Ugorsko – Menjak“, „Uglješići“ i „Donja Jošanica“ koji se vezuju za izgradnju I Transverzale od tunela Kobilja Glava do Vogošćanske petlje.

Većinom glasova za su općinski vijećnici donijeli zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uparve i ostalih Općinskih službi Općine Vogošća za 2016. godinu, dok je jednoglasno usvojen Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2016. godinu koji sadrži zadatke Općinskog vijeća koji proizilaze iz njegove nadležnosti predviđenih, ustavom, zakonom i Statutom Općine Vogošća, koji se ostvaruju kroz pripremu i rad redovnih sjednica Vijeća, održavanje konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i sjednica radnih tijela Vijeća.

Vijećnici su većinom glasova za usvojili Izmjene i dopune Plana rada ju „KSC“ Vogošća za 2015. godinu, Plan rada JU „KSC“ Vogošća za 2016. godinu kao i Plan rada i finansiranja RTV“Vogošća“ d.o.o Vogošća za 2016. godinu. Među tačkama dnevnog bio je Izvještaj o procesu deminiranja na području općine Vogošća, koji su vijećnici jednoglasno usvojili.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana