Na vrh

Održana 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na 34. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, većinom glasova za je usvojen Program prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Za ovu namjenu će biti porebno izdvojiti 6.922.000,00 KM. Služba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove je pripremila ovaj program tako što je izvršila prenos projekata iz 2015. godine koji nisu realizovani. Većim dijelom su ispoštovani zahtjevi Savjeta mjesnih zajednica i uvršteni su projekti koji posjeduju izvedbeno-tehničku dokumentaciju i obezbjeđena sredstva.

Vijećnici su usvojili Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vogošća, kao i o utvrđivanju javnog interesa.

Na januarskoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su dali saglasnost i na Odluku o saradnji i partnerstvu između Općine Vogošća i Općine Čekmekoj Republika Turska. Istanbulska Općina Čekmekoj je prva općina sa kojom se Općina Vogošća bratimi, a Općinskom načelniku je data saglasnost da u ime Općine Vogošća potpiše Sporazum o saradnji i partnerstvu.

Među nekoliko izvještaja, vijećnici su se očitovali i o Izvještaju o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2015. godinu. Jednoglasno su usvojeni zaključci o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2015. godini, Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe u 2015. godini, Izvještaj o radu Općinske izborne komisije u 2015. godini, kao i zaključak da se usvaja Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za 2015. godinu.

O Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2015. godinu govorio je načelnik Pete policijske uprave Nusad Ajanović. Iako se na osnovu informacije koja je dostavljena vijećnicima može dati pozitivna ocjena o stanju sigurnosti na području općine Vogošća, u interesu je kako lokalne zajednice tako i stanovništva da sigurnost bude podignuta na viši nivo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana