Na vrh

Održana 37.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Općinsko vijeće Vogošća je održalo 37. redovnu sjednicu, na kojoj su vijećnici raspravljali o 9. tačaka dnevnog reda. Najviše se rasparvljalo o Odluci o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 10. stav 3. Zakona o cestama F BiH i član 70. u stavu 1. pod tačkom 2. Statuta Općine Vogošća.  Na dijelu predmetne parcele za koju se vezuje gubitak javnog dobra, je dio lokalnog puta koji se može smatrati napuštenim dijelom ceste. Prilog tome je mišljenje Službe za urbanizam i prostorno planiranje kojim se potvrđuje da se zemljište ne koristi za potrebe lokalnog puta i neće biti potrebe da se koristi za proširenje istog. Nakon duže rasprave vijećnici su usvojili Odluku većinom glasova. Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vogošća. Odlukom je definisano da visina tromjesečne naknade za predsjednika savjeta iznosi 125 KM a za članove 75 KM.

Općinsko vijeće Vogošća je donijelo zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program manifestacije “Vogošćanski dani 2016.” koja će trajati od 03.06.- do 24.06. 2016. godine.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu i finansijski izvještaj boračkih uduženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2015. godinu. Na području općine Vogošća registrovano je 11 boračkih udruženja, koja se sufinansiraju iz Budžeta Općine Vogošća, a na osnovu Javnog poziva koji se raspisuje svake godine u oktobru mjesecu na koji boračka udruženja apliciraju sa projektima za narednu godinu. Sredstva se raspoređuju na osnovu Pravilnika koji je urađen u saradnji sa nadležnom Općinskom službom i boračkim udruženjima. Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o statusnim pitanjima porodica šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca za 2015. godinu.

Na 37. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su postavili nova pitanja i inicijative što je redovna praksa nakon Izvještaja o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća. Vijećnici su se upoznali i sa Informacijom o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.-31.03.2016. godine.

 

VIDEO-SNIMAK sjednice možete pogledati ili preuzeti sa linka : https://www.youtube.com/watch?v=3kQpzdXc5a0

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana