Na vrh

Održana 4.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Skoro cijeli sat vremena vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća potrošili su na raspravu oko prijedloga za povlačenje sa dnevnog reda inicijative o promjeni naziva ulice Omladinska u ulicu „Mirsad Bekrić- Pice”. Klub vijećnika  DF- a tražio je da se ova tačka povuče sa dnevnog reda, dok se ne provedu sve zakonske procedure, uključujući  i anketiranje građana koji žive u toj ulici. Tokom rasprave obrazloženo je da je Komisija za imenovanja i odlikovanja već provela sve procedure i da će zahtjev biti upućen Skupštini Kantona Sarajevo. Na kraju je odlučeno da se ova tačka uvrsti u dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.,

Očekivano ,nešto dužu raspravu , izazvala je Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Klub vijećnika DF- a iznio je niz primjedbi na predloženu odluku, naglašavajući da su brojni projekti iz 2016., preneseni u tekuću godinu. Sličnog mišljenja bili su i vijećnici iz drugih opozicionih stranaka koji  smatraju da se o prioritetima komunalne infrastrukture treba raspravljati na zborovima građana. Iz Budžeta Općine Vogošća za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture planirano je  5 195 000 KM. Odluka je na kraju usvojena jednoglasno. Usvojena je i  Odlukla o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz općinskog budžeta za RVI 100 % prve grupe paraplegičare. Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.  Izbori će biti održani 14. 05. 2017. godine u svih 8 mjesnih zajednica, a građani će birati ukupno 58 članova. U formi Nacrta usvojena je Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede za period 2017- 2020. godina. Ovom strategijom definišu se pravci djelovanja i razvoja poljoprivredne djelatnosti u općini  Vogošća za pomenuti period. Strategija je upućena u javnu raspravu koja će trajati do 13. marta.

Rasprava sa početka sjednice o incijativi za promjenu naziva ulice Omladinska u ulicu „Mirsad Bekrić- Pice” na kraju je imala pozitivan epilog ,jer je incijativa usvojena jednoglasno. U obrazloženju je navedeno da je inicijativa uz podršku svih boračkih udruženja pokrenuta još u junu prošle godine. “Mirsad Bekrić – Pice” bio je heroj koji je dao veliki doprinos u odbrani BiH i odlikovan  je najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“. Bez posebno duge rasprave usvojen je izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za prošlu godinu, te izvještaj o radu Savjeta Mjesnih zajednica. U izvještaju o stanju poljoprivrede za prošlu godinu navedene su realizovane aktivnosti i projekti, te je ocijenjeno da je ostvarena veoma dobra saradnja sa vogošćanskim udruženjem poljoprivrednika. Vijećnici su i ovaj izvještaj podržali, kao i izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana