Na vrh

ODRŽANA 42. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Poštujući sve epidemiološke mjere, u vogošćanskoj kino sali održana je 42. sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Vijećnici su razmatrali 10 tačaka dnevnog reda. Nakon jednosatnog izlaganja vijećničkih pitanja i inicijativa u kojima je i ovaj put dominirala problematika iz oblasti komunalne infrastrukture i projekata koji su od interesa građana, kao treća tačka dnevnog reda našao se Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za prvih 6 mjeseci ove godine. U uvodnom izlaganju je naglašeno da je došlo do uvećanja budžeta koji od prvobitnih 14.200.000 KM rebalansom i ostvarenim prihodima zaključno sa 30.06.2020. sada iznosi oko 17 miliona maraka. U situaciji uzrokovanoj pandemijom korona virusa u pomenutom periodu prihodi budžeta su realizovani u iznosu od oko 7.568.000 KM što iznosi oko 48 posto ukupno planiranih prihoda za 2020. godinu. U izvještaju su tabelarno prikazane sve budžetske pozicije i obrazloženja o ostvarenim prihodima u prvih 6 mjeseci ove godine. Nakon kraćeg izlaganja pojedinih vijećnika i obraćanja načelnika Općine Vogošća Edina Smajića koji je dao pojašnjenja u vezi sa realizacijom budžeta u prvih pola godine, vijećnici su ovaj izvještaj usvojili jednoglasno.  Kod Izvještaja o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za prvih 6 mjeseci ove godine, načelnik Smajić naveo je niz projekata koji se realizovani u pomenutom periodu , kao i oni projekti čija je realizacija planirana do kraja godine. Primjedbi pojedinih vijećnika na ovaj izvještaj je bilo, ali je na kraju i ova tačka dvevnog reda usvojena jednoglasno. Uz nešto kraću raspravu većinom glasova usvojen je šestomjesečni Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća u kojem je naglašeno da je ova medijska kuća odgovorila svim potrebama i zadacima u vrijeme proglašenja pandemije u martu i nakon toga, redovno izvještavajući o epidemiološkoj situaciji na području općine Vogošća i Kantona Sarajevo. Jednoglasno je usvojen izvještaj JU KSC Vogošća za prvih 6 mjeseci ove godine. Kako je naglašeno ova javna ustanova se također našla pred izazovima uzrokovanih pandemijom zbog koje su morale biti otkazani brojni kulturni i sportski sadržaji. Uprkos tome u JU KSC Vogošća prezentovani su projekti koji će biti realizovani u narednom periodu. Posebno se izdvaja najavljeno stavljanje vogošćanskog bazena u funkciju nakon 8 godina. Vijećnici su prihvatili i informaciju o aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća provedenim tokom pandemije uzrokovane COVID-om 19 na području naše općine. Usvojeno je i Rješenje o utvrđivanju javnog interesa radi „Rekonstrukcije uličnog cjevovoda u ulici „Rašida Bešlije“ u naselju Hotonj.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana