Na vrh

Održana 6.Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na 6. sjednica Općinskog vijeća razmatrano je trinaest tačaka. Prvo se razmatrala Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta na području općine Vogošća za period 2017.- 2022. godina. Ovom  Strategijom definišu se pravci i načini djelovanja u oblasti sporta za pomenuti period. Naglašeno je da je vogošćanski sport iz godine u godinu sve masovniji  i po broju klubova i članova, a sportisti koji postižu sjajne rezultate zaslužuju još bolju infrastrukturu i uslove za redovno obavljanje takmičarskog i trenažnog procesa. Ova odluka u formi Nacrta usvojena je jednoglasno. Jednoglasno je usvojena Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Vogošća.  Bez rasprave je usvojena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulaciong plana „Centar Vogošća“, kao i Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Krše“. Kod Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Vogošća u svrhu zapošljavanja za 2017 godinu, općinski načelnik Edin Smajić je u uvodnom izlaganju govorio o mogućnostima da se putem konkursa i određenim bodovanjem privrednicima daju načini kako bi proširili svoje proizvodne djelatnosti. Za potrebe razvoja vogošćanske privrede nedavno je iz Budžeta Kantona Sarajevo, Općini  Vogošća odobreno 500 000 KM. I ova tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Nešto dužu raspravu izavala je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave i Pravobranilaštvu. Raprava se odnosila na povećanje koeficijenata i člana 10 koji se odnosi na ukidanje „bijelog hljeba. Prilikom glasanja, Klub vijećnika DF- a napustio je sjednicu i nije se izjašnjavo po ovoj tački dnevnog reda.

Na dnevnom redu aprilske sjednice našao se Plan i program manifestacije „Vogošćanski dani 2017“, koja će biti održana od 23.juna do 09. jula. Posebnih primjedbi na ponuđeni  Plan i program nije bilo , tako da je opšti zaključak da će Vogošćanski dani i ove godine ponuditi brojne privredne, kulturno- zabavne, vjerske i sportske sadržaje.

Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu i finansijski izvještaj boračkih udruženja koja se finansiraju iz Bužeta Općine Vogošća za 2016. godinu, te Izvještaj o statusnim pitanjima porodica šehida- poginulih boraca ,ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca za 2016. godinu. U informaciji o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.- 31.03.2017. navedeno je da je u pomenutom periodu Budžet Općine Vogošća ostvaren u visini od 7 069 000 KM, što iznosi 49, 28%. planiranih sredstava. I ovu informaciju vijećnici su prihvatili jednoglasno.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana