Na vrh

Održana akcija „Čista i lijepa Vogošća 2020“

Uprkos situaciji u kojoj se trenutno nalazi cijela planeta Općina Vogošća je organizovala akciju „Čista i lijepa Vogošća 2020“. Nosilac aktivnosti bila je Služba za komunalne poslove Općine Vogošća, a akcija je bila prilagođena aktuelnim zbivanjima i uz maksimalno poštivanje preporučenih i naređenih mjera.

Ove godine je izostalo masovno okupljanje po kojem je ova akcija prepoznatljiva i jedinstvena u Bosni i Hercegovini od 2011.godine kada je po prvi put održana. Svake godine se na akciji okupljalo preko hiljadu volontera da bi na Dan planete zemlje očistili i uljepšali svoju Vogošću. U akciji su učestvovale organizacije civilnog društva, privredni subjekti, ali i građani pojedinačno.

Ove godine Dan planete zemlje obilježen je tako da je akcija „Čista i lijepa Vogošća 2020“ fokusirana na čišćenje i uređenje Jošaničkog potoka. U akciji učestvuju kantonalna javna komunalna preduzeća „Park“ i „Rad“, te građevinske firme koje su u proteklom periodu izvodile infrastrukturne radove na području općine Vogošća. Ovaj put su se odazvali da volonterski ustupe svoje kapacitete kako bi ova akcija bila što uspješnija.

Pred početak akcije okupljene u Jošaničkom potoku obišao je općinski načelnik Edin Smajić da bi im zahvalio na učešću i u izjavi za RTV Vogošća podsjetio je kako je ovo jubilarna, deseta akcija i da je bila zamišljeno da se taj jubilej obilježi još masovnijim učešćem građana. Obim akcije prilagođen je trenutnim uslovima, ali je načelnik najavio masovnu akciju čim to situacija sa pandemijom dozvoli.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana