Na vrh

Održana prezentacija idejnih rješenja kružnih tokova u Vogošći

U zgradi Općine Vogošća održana je prezentacija tri idejna rješenja kružnih tokova koji su dostavljeni od strane JP Ceste F BiH. Idejno rješenje su u ime JP Ceste F BiH predstavili Senad Smailhodžić i Smail Čorić.
Prezentaciji je prisustvovao i Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima koji je ovom prilikom istakao: „Vogošća ima jako puno problema u odvijanju saobraćaja na realaciji prema Sarajevu, ali i na kraćem dijelu priključka na auto put. Rješenje ovog problema bi bila izgradnja Prve transverzale, najvažnijeg saobraćajni objekta za općinu Vogošća i jednog od najvažnijih za Kanton Sarajevo. Nadam se da će sve ove aktivnosti koje su intenzivirane u proteklom periodu rezultirati sukcesivnom implementacijom i realizacijom ovog projekta. Do tada, neovisno o realizaciji projekta Prve transverzale, potrebni su i ovi objekti raskrsnica sa kružnim tokom. Mi već nekoliko godina tragamo za ovim rješenjima. Imali smo određene ideje i u zadnjih nekoliko mjeseci, u vrlo intenzivnoj saradnji sa nadležnima iz Cesta Federacije BiH došli smo do ovih idejnih projekata. Na današnjoj prezentaciji oni su vrlo objektivno problematizirani, uočili smo i određene primjedbe i poboljšanja koja će biti otklonjena u najkraćem roku. Predviđeno je a i imamo čvrst dogovor i obećanje da se do kraja 2016.godine završi izrada glavnih projekata, i to za raskrsnice sa kružnim tokom na Vogošćanskoj petlji, kod hotela Sunce i na ulazu u Industrijski kompleks Pretisa. Ove raskrsnice po svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju nesmetanu i vrlo visoku frekvenciju odvijanja saobraćaja za 20 do 25 hiljada vozila dnevno, bez ikakve špice i bez ikakvog zastoja. Mi smo u ranijim našim aktivnostima sa vlasnicima zemljišta na ovim područjima načelno sve dogovorili i uvrstili i njihove zahtjeve i potrebe u ova idejna rješenja, tako da očekujemo da nećemo imati nikakvih problema u provođenju imovinsko-pravnog rješavanja.“
U razgovoru sa predstavnicima JP Ceste Federacije BiH istaknuta su i još dva važna projekta za rješavanje problema saobraćaja na području općinu Vogošća, pješačka staza na potezu između Gornjeg i Donjeg Hotonja i rješavanje problema sa saobraćajem na Kobiljoj Glavi.
U narednih godinu do dvije dana očekuje se da krene realizacija po fazama projekta Prve transverzale i u implementaciju ovih projekata raskrsnica sa kružnim tokom čime bi bilo poboljšano saobraćajno rješenje na području Vogošće.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana