Na vrh

ODRŽANA PREZENTACIJA UREĐENJA KORITA RIJEKE BOSNE U VOGOŠĆI OD MOSTA U SVARAKAMA PREMA VOGOŠĆANSKOJ PETLJI

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i firme „ IBIS“ u Velikoj sali Općine Vogošća održali su prezentaciju projekta „Uređenja korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu od mosta u Svrakama uzvodno u dužini od 1.500 metara“. Nakon prezentacije ekonomsko-tehničkih analiza varijantnih rješenja, iscrpnih diskusija i preporuka prisutnih, definisano je niz zaključaka koji će postati sastavni dio projektnog zadataka. Još od 2014. godine radi se na sanaciji obala rijeke Bosne u naselju Svrake, prije svega u dijelu naselja Lug. Navedena prezentacije je ujedno i  nastavak uspješne saradnje sa Agencijom za vodno područje rijeke Save.

Pored predstavnika nadležnih službi prezentaciji su prisustvovali i članovi Savjeta MZ Svrake i Vogošća I

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana