Na vrh

Održana promocija knjige “Žrtve genocida na području općine Vlasenica 1992.-1995.”

Danas je u velikoj sali Općine Vogošća održana promocija knjige “Žrtve genocida na području općine Vlasenica 1992.-1995.”, autora Huseina Omerovića. Pored brojnih gostiju promociji knjige je prisustvovao i Općinski načelnik Edin Smajić.
Knjiga “Žrtve genocida na području općine Vlasenica 1992.-1995.” govori o zločinima nad vlaseničkim Bošnjacima. U knjizi je autor napravio retrospektivu hegemonističkih projekata, politike i zločinačke prakse koja je združenim srpskim snagama imala za cilj potpunog etničkog istrebljenja Bošnjaka i ostalih nesrba sa ovih prostora. Pored narativnog dijela autor je priložio i spiskove žrtava sa tačnim podacima Bošnjaka sa podrućja općine Vlasenica kao i spiskove poginulih srpskih vojnika sa područja iste općine. U knjizi se nalazi vrijedan materijal koji potvrđuje da je Srbija ključni agresor na Bosnu i Hercegovinu i akter u zločinima, terorisanju i genocidu nad Bošnjacima.
Danas kada imamo veliki broj “istina” o karakteru rata u Bosni i Hercegovini, kada se porice i negira genocid ova knjiga argumentovano govori o desavanjima na prostoru R BiH i Vlasenice u periodu 1992. – 1995. godina. Knjiga dolazi u vrijeme kada je na prostorima BiH, otvoreno i javno, u političkim i znanstvenim krugovima prisutno negiranje genocida i ratnih zločina uprkos pravomocnim sudskim presudama i brojnim utvrđenim cinjenicama.
Ako je suditi prema postulatima historijske nauke da sve što historičar napiše i objavi mora da bude provjerljivo, onda ova knjiga zadovoljava taj kriterij. Posebno je važan hvale vrijedan pokušaj da se osvjetli onaj najbolji dio prošlosti i DA SE ZLO VIŠE NIKADA I NIKOME NE PONOVI.
Promotori knjige su bili: dr. Meldijana Arnaut – Haseljić, dr. Fikret Bečirović i prof. Hajrudin Mešić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana