Na vrh

Održana radionica o smanjenju rizika od katastrofa sa ciljem jačanja svijesti u loklnim zajednicama

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Udruženja „AARHUS CENTRA U BIH“ u Vogošći je održana radionica o izradi „Akcionog plana za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća“. Vogošća je jedna od dvije općine u kojima se provodi ova akativnost. Radionici su prisustvovali Alexander Chuplzgin zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH, Sabina Jukan izvršna direktorica Udruženja „AARHUS CENTAR U BIH“, dr. Cs. Ćamil Husejnbašić prof.emeritus i Nermin Hajro pomoćnik načelnika Službe civilne zaštite.

Prema riječima pomoćnika načelnika Nermina Hajre „današnja radionica je rezultat dugogodišnje saradnje Općine Vogošća sa Misijom OSCE-a u BiH. Cilj radionice je uključivanje svih relevantnih aktera koji mogu dati korisne impute kako bi akcioni plan bio realan i sprovodiv u praksi. Jer aktivno učešće svih aktera će omogućiti bolju pripravnost u slučaju katastrofe i veću otpornost na potencijalne buduće opasnosti od katastrofe. A u budućnosti bio vodilja svima koji žele raditi na podizanju svijesti o smanjenju rizika od katastrofa“.

Radionica je od velikog značaja jer angažovanje lokalne zajednice na smanjenju rizika od katastrofa, zajedno sa civilnim sektorom, lokalnim vlastima i privatnim sektorom može ojačati lokalne kapacitete i na taj načain smanjiti stepen ugroženosti kada su u pitanju prirodne katastrofe.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana