Na vrh

Održana svečana sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite

U Sali Općinskog vijeća Vogošća 4.marta održana je Svečana sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Vogošća, a u povodu svjetskog Dana civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim narodima, u Ženevi 1990. godine odredila je 1. mart Svjetskim danom civilne zaštite.

U Bosni i Hercegovini civilna zaštita je uspostavljena 1992. godine. U toku rata u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.) civilna zaštita je funkcionirala u vrlo složenim uslovima. Tokom 2000. godine u FBiH, civilna zaštita je izdvojena iz sastava Federalnog ministarstva odbrane u samostalnu Federalnu upravu civilne zaštite, dok u okviru Jedinstvenog općinskog organa uprave civilna zaštita funkcioniše kao Kao jedna od službi uprave.

U povodu Svjetskog dana civilne zaštite u Vogošći je održana Svečana sjednica Općinskog štaba CZ a pored pomoćnika načelnika za CZ Nermina Hajre, prisutnima se obratio načelnik Općine Vogošća Edin Smajić kao Komandant Štaba civilne zaštite Vogošća.

Svečana sjednica je ujedno bila i prilika da se sagledaju i analiziraju aktivnosti i realizovani projekti iz proteklog perioda, poduzimani u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i otklanjanju opasnosti koje bi mogle ugroziti život i zdravlje naših sugrađana, te opremanju i obučavanju struktura koje provode mjere i aktivnosti na ovim poslovima.

Prema programu rada Svečane sjednice u povodu 1. marta dodjeljene su nagarde pojedincima i kolektivima zbog posebno iskazanog doprinosa i pomoći u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Pismene pohvale su dobili „Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini – MDDC“ i Općina Centar Sarajevo. Pismene pohvale uz novčanu nagradu dobila je ekipa Osnovne škole „Zahid Baručija“ za rezultate postignute na takmičenju „Upozoravanje na opasnost od mina“. Ekipu sačinjavaju Zulum Hanan, Sadiković Delila i Tabaković Imran predvođeni nastavnicom Samrom Jusubašić.

Pismenu pohvalu uz novčanu nagradu dobili su i volonteri „Crvenog krsta“ Vogošća Handžić Biserka, Račić Tima i Zukić Sabina, kao i pripadnici Službe prve medicinske pomoći Suada Šehović, Mirela Delić i Samed Štitkovac.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana