Na vrh

Odvoz kabastog otpada u Vogošći 2. i 3. maja


Iz Službe za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća obavještavaju građane da je akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća planirana za 02. i 03.maj ove godine.

Akcija se planira u okviru Proljetnje akcije prikupljanja kabastog otpada u Kantonu Sarajevo koja je počela 25.04.2020.godine, a završava 22.05.2020.godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom iznose kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice KJKP „Rad“ Sarajevo preuzima obavezu prikupljanja i odvoza kabastog otpada.

Građani Vogošće kabasti otpad mogu iznositi tokom subote 02.maja i nedjelje 03.maja kada se ova akcija realizuje i na području općina Centar i Ilijaš.

Lokacije za odlaganje kabastog otpada na području općine Vogošća su kod hajfiša na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području Mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod Mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U Mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, Stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana