Na vrh

Oko 2 milina kvadratnih metara rizične površine biće deminirano novom metodom MSP

Služba Civilne zaštite Općine Vogošća intenzivno vrši pripreme za predstojeću sezonu deminiranja. Uz plansku dokumentaciju koja prati pripreme, važno je naglasiti da se u 2018. godini saradnja nastavlja sa Ambasadom Njemačke u BiH, jednim od vrlo važnih donatora procesa deminiranja. Udružujući finansijska sredstva biće realizovan projekat deminiranja oko 2.000.000 kvadratnih metara rizične površine, novom metodom MSP.

“Općina Vogošća putem službe Civilne zaštite u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH (BH MAC), na lokalitetu Kremeša vodi aktivnosti na izradi projekta za deminiranje minski sumnjivog područja (projekat MSP-a). Projekat će se realizirati na širem području koje će obuhvatiti trenutnu sumnjivu i rizičnu površinu koja se nalazi između naselja Kremeš, Ljubina, Garež i dalje Dubovom kosom prema koti Bećirevac. S tim u vezi, mole se građani koji posjeduju određene informacije o postojanju minsko-eksplozivnih sredstava na ovom lokalitetu da obavijeste Službu Civilne zaštite Općine Vogošća, jer će te informacije biti od velike koristi za izradu projektne dokumentacije za deminiranje planirano u 2018. godini, za šta su obezbijeđena finansijska sredstva. Sve informacije građani mogu dostaviti Službi i telefonom, pozivom na broj 033/586-417 svakog radnog dana u vremenu od 08 do 16 sati ili putem e-maila: czvogosca@gmail.com” – pojasnio je Nermin Hajro, pomoćnik načelnika Općine Vogošća u Službi civilne zaštite Općine Vogošća. U Službi su napomenuli da bi deminiranje lokaliteta Kremeša prema koti Bećirevac trebalo početi krajem juna ili u julu ove godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana