Na vrh

Okončan projekat sa Fondom za zaštitu okoliša

Početkom jula 2019. godine okončana je peta faza radova na projektu „Izgradnja kišne i fekalne kanalizacione mreže u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci“. Radovi su se izvodili prema Ugovoru koji je sklopljen za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na dionici II (F3-F6) (RO24-RO43) u dužini od 478,60 m, kao i izgradnja kišne kanalizacije na dionica II (O3-O4) (RO15-RO19) u dužini od 142,38 m i dionici III (O5-O6) (ISPUST-RO4) u dužini od 58,23 m na ukupnu.Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 170.029,14 KM, a Izvođač radova je firma „Termo beton“ d.o.o. Breza.Finansijska sredstva za realizaciju V faze ovog projekta obezbijeđena su u Budžetu Općine Vogošća za 2018. godinu, kao i iz sredstva realizovanih po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.Općina Vogošća sklopila je Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH o sufinansiranju od strane Fonda u iznosu od 68.198,69 KM, a razliku finansijskih sredstava u iznosu od 101.830,45 KM obezbijedila je Općina Vogošća.
Na ovaj način uspješno je okončana realizacija Ugovora između Općine Vogošća i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana