Na vrh

Okončana četvrta faza izgradnje separatne kanalizacije u Hotonju IV

Krajem prošle godine okončana je četvrta faza projekta “Izgradnja primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV”. Ovaj projekat je realizovan kao nastavak radova dogovorenih po okvirnom sporazumu iz 2015.godine zaključenim sa firmom “Hidrom” d.o.o. iz Vogošće.

Radove četvrte faze sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa 40.000,00 KM dok je učešće Općine Vogošća iznosilo 29.904,70 KM. Radovi su okončani u skladu sa planiranom dinamikom uprkos brojnim teškoćama vezanim za imovinsko – pravne odnose i isporuku materijala.

Realizacijom ovog ugovora položeno je 230 metara separatne kanalizacione mreže od centifugiranog poliestera promjera 300 milimetara. Postavljeno je i 15 GRP šahtova.

Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kojem je predat nacrt svih položenih instalacija radi evidentiranja i pohrane u katastar komunalnih uređaja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana