Na vrh

Oni kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti oslobođeni plaćanja naknade za općinske poslovne prostore

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 09.04.2020.godine svoju 38. redovnu sjednicu. Sjednica je održana elektronski i imala je tri tačke dnevnog reda sa odlukama čije je usvajanje bilo neophodno za pokretanje nekih od mjera za zaustavljanje mogućih negativnih ekonomskih posljedica pandemije.

Općinsko vijeće je usvojilo odluku o oslobađanju od plaćanja naknada za privremeno korištenje javnih površina za vrijeme proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH za privredne subjekte kojima je naredbom zabranjen rad.

Vijeće je donijeli i odluku koja se odnosi na oslobađanje plaćanja naknada za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vogošća za korisnike kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti za vrijeme proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH.

U vezi sa trećom tačkom donesen je Zaključak o dodjeli zemljišta na privremeno korištenje u svrhu proljetnje sjetve u cinju prevazilaženja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa.

U skladu sa ovim zaključkom će naši sugrađani koji nemaju svoje zemlje imati priliku da posiju poljoprivredne kulture na zemljištu koje pripada Općini Vogošća. Nadležne službe pripremaju kriterije za dodjelu i uskoro će biti raspisan javni poziv o kojem će građani Vogošće biti blagovremeno obaviješteni.

Općina Vogošća priprema još neke mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica u koordinaciji sa višim nivoima vlasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana