Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA BEZ MINA DO KRAJA 2020. GODINE

U saradnji sa regionalnim uredom Centra za uklanjanje mina u BiH, služba Civine zaštite Općine Vogošća je prikupljala informacije i reizviđala sumnjive površine radi izrade projekata deminiranja i stručnog mišljenja vezanog za minsku situaciju i pripremu potrebne dokumentacije za procese deminiranja i izgradnju infrastrukture.

U sklopu projekta “Sarajevo bez mina 2020. godine”, početkom aprila prošle godine zvanično su počeli radovi na projektu zahvaljujući kojem će naša i još četiri druge općine do kraja ove godine biti očišćene od mina.  Ovaj projekt finansiraju SAD putem “Marshall legancy Institute”. Deminiranje izvode deminerski timovi Centra za obuku pasa za otkrivanje mina Sarajevo, koji je implementator projekta. Tokom 2019. godine na području općine Vogošća završena su dva MSP projekta, MSP “Kremeš” BH MAC ID-58 ukupne površine 1.943.882 m2, te MSP “Vogošća-Ugorsko” BH MAC ID – 66 ukupne površine 463.774. m2.

Na području MZ Gora prošle godine deminirano je ukupno 77.747 m2, a radove su izvodili Deminerski timovi Deminerskog bataljona Oružanih snaga BIH. U novembru prošle godine na zadatku “Kuta 1”, metodom tehničkog izviđanja FUCZ  deminirano je 60.338 m2, u ovoj godini će se nastaviti deminiranje na još tri radilišta i ukupna deminirana površina bi trebala biti 2.500.000 m2. U sklopu priprema za 2020. godinu ostvarena je komunikacija sa Ministarstvom odbrane, kako bi nastavili angažman u našoj općini. Deminerski bataljon bi trebao obići lokalitet “Žuč kota 830 – 2”  ukupne rizične površine 153.905 m2, radovi na projektu će početi u martu ove godine.

Prema procjenama Civilne zaštite Općine Vogošća do kraja ove godine Općina Vogošća će biti bez mina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana