Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA ĆE I DALJE POMAGATI RAD VATROGASNOG DRUŠTVA VOGOŠĆA

Danas su predstavnici Vatrogasnog društva “VOGOŠĆA” bili u posjeti kod načelnika Općine Vogošća Edina Smajića. Tokom razgovora vogošćanski vatrogasci su upoznali načelnika Smajića sa radom društva i poteškoćama sa kojima se susreću.

Komandir VD “VOGOŠĆA”  Ernis Zuko ponosan je na sve rezultate koje su ostvarili ove i proteklih godina: „Naši vatrogasci svake godine idu na različite lokacije ne samo na teritoriji općine Vogošća, nego pružaju pomoć gdje god su potrebni. Ovom prilikom se želim zahvaliti Općini Vogošća na pružanju pomoći u radu Vatrogasnog društva kroz nabavku neophodne opreme i sredstava za funkcionisanje”.

Na današnjem sastanku su dogovorene i aktivnosti za naredni period a koje se tiču pomoći od strane Općine.

Izuzetno sam ponosan na naše Vatrogasno društvo, na našu mladež. Pored spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom, oni pomažu i u drugim opasnostima: tokom poplave, nevremena, saobraćajne nesreće, te ekoloških i mnogih drugih katastrofa. Vogošćanski vatrogasci su i u ovim danima pandemije koji su iza nas, svakodnevno bili uključeni u provođenje svih aktivnosti Štaba civilne zaštite. Radi se o posebnoj humanosti, hrabrosti i požrtvovanosti“ izjavio je načelnik Smajić.

VD “VOGOŠĆA” osnovano je 2. marta 1977. godine i broji preko 100 članova, od kojih je 42 sa položenim vatrogasnim ispitom, a koji svoja znanja kontinuirano nadograđuju kroz različita osposobljavanja i vježbe. Od početka 2020. godine imali su preko 60 intervencija i raznih operativnih aktivnosti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana