Na vrh

Općina Vogošća finansijski podržala projekat «Socijalni dan – Volontiraj kreditiraj »

Općina Vogošća je i ove godine finansijski podržala projekat „Socijalni dan – Volontiraj kreditiraj“. U našoj Općini je 11 učenika Srednjoškolskog centra Vogošća gdje će provesti jedan radni dan i zaraditi dnevnicu od 20,00 KM koja će biti uplaćena u Fond Socijalni dan. Učenici su raspoređeni po svim općinskim službama gdje će se upoznati sa radom organa uprave i svojim zapažanjima i idejama pokušati unaprijediti rad lokalne zajednice. Na ovaj način se pruža šansa mladima da steknu utisak o tome šta zanači raditi i biti zaposlen i društveno koristan. Učenici će dobiti simboličnu radnu knjižicu u kojoj će biti upisan Socijalni dan koji provede u Općini Vogošća.
Socijalni dan je u isto vrijeme organiziran u oko 45 gradova cijele BiH, a više od 1000 srednjiškolaca će u više od 250 institucija, firmi i organizacija  imati priliku doživjeti prvo radno iskustvo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana