Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA I UDRUŽENJE INFOHOUSE POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

Danas je u Općini Vogošća upriličeno potpisivanje „Memoranduma o saradnji“ u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na loklanom nivou“. Projekat uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je podržan od strane USAID-a, a koji realizuje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse. Potpisivanje „Memoranduma o saradnji“ je potvrda saradnje partnera antikorupcijske mreže ACCOUNT i saradnika u projektu i početak implementacije ovog projekta.

Potpisnici projekta su Općina Vogošća i Udruženje Infohouse. Projekat predstavlja polaznu mjeru za efikasnije sprječavanje korupcije na loklanom nivou. Dokumentom je predviđeno formiranje zajedničke radne grupe koja će učestvovati u izradi antikoruptivnih akcionih planova u Općini Vogošća.

Predsjednica UO Ifohousa Mirela Šuman, je istakla da je svrha potpisivanja Memoranduma povećanje prevencije u borbi protiv korupcije na loklanom nivou i da je na ovaj način Općina Vogošća aktivno uključena.

Memorandumom je precizirana saradnja predstavnika Općine Vogošća sa predstavnicima nevladinog sektora uključujući tehničku podršku, izgradnju institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija i promociju.

„Vjerujem da će sve aktivnosti koje budu potrebne do donošenja akcionih planova za borbu protiv korupcije  biti izvršene na vrijeme. Očekujem da ćemo do kraja 2018. godine imati usvojen ovaj akcioni plan. Na ovaj način i kroz ove procedure sve naše procese koji se kontrolišu interno dodatno unaprijediti i da ćemo za največi problem ovog društva posebno prepoznatog na ovom našem putu za pridruživanje Evropskoj uniji nači kvalitetna rješenja. Nadam se da ćemo kroz ove Akcione planove obezbjediti i mehanizme da svi oni koji uoče određene probleme i koji prijave korupciju maksimalno budu zaštičeni. A da sa druge strane bude stvorena obaveza da se o tome javno i transparentno da izvještaj i da javnost i institucije budu suočene sa tim i da budu izrečene sankcije koje će pokazati da neke stvari ne mogu tek tako da prođu“ izjavio je načelnik Smajić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana