Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA IZDVOJILA 173.000 KM ZA FINANSIRANJE PROJEKATA 11 VOGOŠĆANSKIH BORAČKIH UDRUŽENJA

U kabinetu općinskog načelnika Edina Smajića danas su predsjednici boračkih udruženja Općine Vogošća potpisali Ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata boračkih udruženja iz općinskog budžeta za 2020 godinu. Ugovori su potpisani na osnovu Odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava boračkim udruženjima iz Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja materijalne podrške i kriterija za sufinansiranje boračkih udruženja, udruženja civilnih žrtava rata, udruženja logoraša i udruženja nestalih.Ove godine se odobravaju sredstva i u skladu sa LOD metodologijom, a na osnovu Odluke o načinu odabira projekta nevladinih organizacija. 11 boračkih udruženja u novembru prošle godine aplicirala su za projekte koji će biti realizovani tokom ove godine. Većina projekata se odnosi na obilježavanje značajnih datuma i godišnjica, a odobrena sredstva će biti utrošena i za potrebe rada udruženja i druge aktivnosti.

 „Kao i prethodnih godina i ove godine imamo punu podršku Općine Vogošća i načelnika Edina Smajića za projekte i aktivnosti koje provodimo. Sredstva koja su nam dodjeljena zavdovoljavaju potrebe rada i funkcionisanja udruženja“, istakao je Omer Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Općine Vogošća.

Sredstva u iznosu od 173 000 KM odobrena su Udruženju „RVI“ Vogošća, Organizaciji „Šehidskih porodica i porodica poginulih boraca“, Udruženju „JOB-Unija veterana“ općine Vogošća, Udruženje boraca „Bosnae – Zelene beretke“ Vogošća, Udruženje boraca „Patriotska liga“ Vogošća, Udruženje „Dobitnici najvećih ratnih priznanja“, Udruženje „Organizacija demobilisanih boraca 92-95“, Udruženje „Antifašista i boraca NOAR-a“ Vogošća, Udruženje „Porodice nestalih“ općine Vogošća, Udruženje „Logoraša“ općine Vogošća i Udruženje „Civilne žrtve rata“ općine Vogošća.

Salem Numanović predsjednik Udruženja „JOB-Unija veterana“ općine Vogošća se zahvalio načelniku Smajiću na odobrenim sredstvima koja će biti utrošena na realizaciji značajnih datuma  koja kao udruzenja imaju u svom programu.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić prisutnim predsjednicima boračkih udruženja poželio je uspješan rad u ovoj godini, te ih pozvao da jedni druge međusobno pomažu u redovnim aktivnostima. Ističući da njihovim radom i zalaganjem generacije koje dolaze saznaju istinu o tome šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana