Na vrh

Općina Vogošća je u 2017.godini dosta uradila na uređenju zelenih površina

 

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća prezentirana je informacija o stanju komunalne higijene i održavanju zelenih površina na području općine Vogošća. Nadležna služba je pripremila informaciju koja je obuhvatila sve projekte koji su realizovani u 2017. godini.
U 2017. godini Općina Vogošća je radila na ozelenjavanju parkovskih površina, sadnji cvjetnih gredica i žive ograde u užem gradskom jezgru, postavljanju parkovskih korpi za smeće, obnavljanju parkovskog mobilijara i gradnji fontana. Kada govorimo o komunalnoj higijeni, važno je spomenuti saradnju sa preduzećima “Park” i “Rad”, koji u skladu sa svojim programima djeluju i na području općine Vogošća. U svim mjesnim zajednicama uključeni su u akcije odvoza kabastog otpada, pranja ulica i brojne druge aktivnosti.
I u narednoj godini Općina Vogošća će nastaviti sa projektima na uređenju i održavanju zelenih površina.
Apelujemo na građane da vode računa o zelenilu, čuvaju postavljeni parkovski mobilijar, fontane, cvjetne gredice i ostalo, jer je sve to zajedničko dobro koje doprinosi kvalitetnijem životu u zajednici.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana