Na vrh

Općina Vogošća objavila Javni poziv za sufinansiranje projekata boračkih udruženja

Općina Vogošća je 28.10.2019.godine objavila Javni poziv za sufinansiranje rada i projekata boračkih udruženja sa područja općine Vogošća, sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu. Sredstva će biti dodijeljena u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja materijalne podržke iz Budžeta Općine Vogošća i u skladu sa LOD metodologijom.

Rok za prijavu aplikacija je 28.11.2019.godine do 16 sati. Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti lično u Službi za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća (kancelarija broj 41) ili na web stranici Općine Vogošća www.vogosca.ba.

Tekst Javnog poziva možete naći na linku http://vogosca.ba/javni-poziv-za-sufinansiranje-projekata-borackih-udruzenja-udruzenja-civilnih-zrtava-rata-logorasa-i-nestalih-iz-budzeta-opcine-vogosca-u-skladu-sa-lod-metodologijom-za-2020-godinu/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana