Na vrh

Općina Vogošća objavila konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Općina Vogošća je 18.10.2019.godine objavila Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini. Pravo na prijavu na konkurs imaju redovni učenici srednjih škole u Kantonu Sarajevo i redovni studenti Sarajevskih univerziteta sa prebivalištem na području Općine Vogošća. U školskoj/akademskoj 2019/2020. godoini stipednirat će se 80 učenika srednje škole i 5 učenika defitarnog zanimanja (bravar, zavarivač, operater na CNC mašinama) za koje je vogošćanska privreda iskazala potrebu i 128 studenata I Ciklusa i 20 studenata II Ciklusa studiranja. Zahtjev za ostvarivanje stipendije može se preuzeti u Centru za ostvarivanje prava građana Općine Vogošća (Šalter sala), a sve informacije se mogu dobiti na telefon 033 586 414. Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

Tekst konkursa možete naći na linku http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/10/20191017-Stip-Konk-2019-20.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana