Na vrh

Općina Vogošća podijelila tablete za lakše praćenje on line nastave

Učenici vogošćanskih osnovnih škola već više od mjesec dana nastavu prate on line. Međutim, kontaktom sa školama Općina Vogošća je utvrdila da izvjestan broj učenika nastavu otežano prati zbog neodgovarajuće opreme koju koriste. U tu svrhu nabavljen je izvjestan broj tableta koje za svih pet škola koje su one podijelila učenicima koji imaju najveći problem sa opremom.

Nabavljeno je tableta 49 u ukupnoj vrijednosti od 7.000 KM, a po spiskovima koje su dostavile osnovne škole.

Tablete je općinski načelnik Edin Smajić uručio lično direktorima škola. Tom prilikom je htio da sazna sa kakvim se još problemima susreću prilikom ovog novog modela nastave, te najavio da će u narednom periodu obići škole da bi se upoznao sa konkretnom situacijom u svakoj od škola.

Direktori škola su se zahvalili na donaciji te istakli kako će im riješiti problem koji se pojavljuje u situacijama gdje ima po troje ili više školske djece u jednoj porodici, a koriste samo jedan uređaj.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana