Na vrh

Općina Vogošća potpisala Memorandum o saradnji sa Caritasom Švicarske

Kancelarija švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini i Općina Vogošća su potpisali Memorandum o saradnji u okviru projekta Vanredna hitna pomoć za ranjiva domaćinstva u svrhu prevazilaženja poteškoća izazvanih COVID-19. Memorandum je potpisan 15.04.2020.godine, a nakon toga su urađeni konkretni koraci na terenu.

Na osnovu Memoranduma, Općina Vogošća je bila zadužena odabrati 50 porodica sa područja općine Vogošća, kojima će pomoć biti uručena. Ciljne grupe su, prema zahtjevu donatora, ranjiva domaćinstva odnosno domaćinstva koja su ostala bez prihoda zbog ekonomskih ograničenja rada, domaćinstva koja su u nepovoljnom i ranjivom položaju  (samohrani roditelji, stariji, bolesni ili invalidne osobe, romske porodice i slično). 

Porodice su odabrane u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim križom i Općina je prikupljene podatke dostavila Caritasu.

Caritas je obezbjedio vaučere koji će se moći koristiti u objektima Bingo d.o.o. u vrijednosti od po 25,00 KM po vaučeru. Broj vaučera će biti podijeljen srazmjerno broju članova domaćinstva pa če jednočlane i dvočlane porodice dobiti dva vaučera, gdje su tri i četiri osobe u porodici tri vaučera, porodice sa pet do sedam članova dobiće četiri vaučera, a one sa osam i više članova pet vaučera.

Podrška će tim domaćinstvima biti pružena u trajanju od tri mjeseca, za april, maj i juni.

Vaučeri su 06.05.2020.godine dostavljeni Općini za dalju distribuciju korisnicima ove vrste pomoći. Vaučeri će korisnicima biti dostavljena na mjesečnoj bazi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana