Na vrh

Općina Vogošća raspisala Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

 

Općina Vogošća raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2017/2018.godini. Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište – boravište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu. Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50 KM, a za studente 100 KM. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu i isplaćivat će se za devet mjeseci. Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga Općine Vogošća.
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Vogošća, ul.Jošanička 80, sa naznakom „za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata“. Spisak potrebne dokumentacije naveden je u tekstu Konkursa koji je objavljen na web stranici Općine Vogošća www.vogosca.ba. Sve ostale informacije se mogu dobiti u Općini Vogošća, ili putem telefona 033 586 414.    

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana