Na vrh

Općina Vogošća sa 170.000,00 KM podržava rad i realizaciju projekata 11 vogošćanskih boračkih udruženja i organizacija

Danas su načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i predsjednici boračkih udruženja potpisali Ugovore o finansijskoj pomoći za realizaciju odobrenih projekata i troškova redovnog rada udruženja. Ugovori su potpisani na osnovu Odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava boračkim udruženjima iz Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja materijalne podrške i kriterija za sufinansiranje boračkih udruženja, udruženja civilnih žrtava rata, udruženja logoraša i udruženja nestalih. Sredstva u iznosu od 170.000,00 KM odobrena su Udruženju „RVI“ Vogošća, Organizaciji „Šehidskih porodica i porodica poginulih boraca“, Udruženju „JOB-Unija veterana“ općine Vogošća, Udruženje boraca „Bosnae – Zelene beretke“ Vogošća, Udruženje boraca „Patriotska liga“ Vogošća, Udruženje „Dobitnici najvećih ratnih priznanja“, Udruženje „Organizacija demobilisanih boraca 92-95“, Udruženje „Antifašista i boraca NOAR-a“ Vogošća, Udruženje „Porodice nestalih“ općine Vogošća, Udruženje „Logoraša“ općine Vogošća i Udruženje „Civilne žrtve rata“ općine Vogošća.

„Kao i prethodnih godina i ove godine imamo punu podršku Općine Vogošća i načelnika Edina Smajića za projekte i aktivnosti koje provodimo. Naša je obaveza da kroz svoj plan aktivnosti obilježimo sve značajne datume Općine Vogošća kao i datume i aktivnosti od državnog značaja“, istakao je Salem Numanović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Općine Vogošća.

Na svim manifestacijama i obilježavanjima koja organizuju vogošćanska boračka udruženja prisustvuje veliki broj boraca, građana a posebno djece na koju treba da se prenesu istine i činjenice o herojskoj i časnoj borbi koju je vodila Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Načelnik Smajić je naglasio da Općina Vogošća sa boračkim udruženjima ima partnerski odnos i da do sada nije bilo nikakvih problema po pitanju realizacije projekata koja su predložena  od boračkih udruženja, „Pozivam sva vogošćanska boračka udruženja da što više sarađuju jer tako mogu kvalitetnije, brže i bolje da riješe probleme. Također pozivam sve pripadnike boračkih populacija da se više uključe u rad svojih udruženja i da se odazivaju na različite projekte i aktivnosti koje ova udruženja provode“.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana