Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA SUFINANSIRA NAJBOLJE BIZNIS PLANOVE NAMJENJENE RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJU MLADIH

O

Danas je u Općini Vogošća upriličeno potpisivanje Ugovora sa aplikantima koji su po Javnom pozivu Općine Vogošća ostvarili pravo na podršku u Projektu Sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja mladih“ u 2020. godini. 

„Osnovni cilj Javnog poziva je bio poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine Vogošća kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.Ponosan sam na ove mlade ljude da na ovaj način rješavaju svoju egzistenciju. Želim da ovo bude princip i posticaj i ostalim  mladim ljudima da krenu u ove procese, a vrata Općine Vogošća su im otvorena za bilo kakva pitanja ili sugestij u rješavanju svojih statusnih ili proceduralnih pitanja” rekao je načelnik Smajić. Također je naveo da će Općina Vogošća ove procese nastaviti i u narednom period.

Za ovaj projekat Općina je izdvojila 20.000 KM budžetskih sredstava. Uvjete po objavljenom Javnom pozivu ostvarilo je 6 aplikanata, a podrška je po jednom aplikantu iznosi od 3.000 – 3.500 KM, ovisno o biznis planu koji su isti kreirali.  

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana