Na vrh

Općina Vogošća za projekte civilnih društava obezbjedila sredstva u iznosu od 24.800 KM

Na osnovu odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava udruženjima i fondacijama iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu kao i Pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća i prijedloga Komisije za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva po projektima iz Budžeta Općine Vogošća za 2016.godinu, danas su Općinski načelnik Edin Smajić i predsjednici 13 vogošćanskih udruženja potpisali ugovore o sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva i to: KUD “VOGOŠĆA” – 6.000 KM, Udruženje “PENZIONERA”- 5.000 KM, Planinarsko društvo “PLANINAR” – 2.000 KM, Udruženje tehničke kulture “VOGOŠĆA – ILIJAŠ” – 1.000 KM, Udruženje “KORAK VIŠE” – 1.200 KM, Lovačka organizacija “LANE” – 1.500 KM, Udruženje za sport i rekreaciju invalidnih lica općine Vogošća – 2.200 KM, Udruženje “RADOST ŽIVOTA” – 1.200 KM, Udruženje žena “NISA” – 400 KM, Humanitarna organizacija “MERHAMET” – 1.200 KM, Udruženje “VOGOŠĆANI”  – 1.200 KM, Udruženje “MOJ SVIJET – MUNGRE MANUŠ” – 1.200 KM i Udruženje “NOVA ŽENA” – 700 KM.

„Ova udruženja rade posao koji je od interesa za općinu Vogošća. Za tu namjenu je u ovoj godini u Budžetu planirano 24.800 KM, da se potpomogne njihov rad. Oni su i dosada provodili kvalitetno sve svoje aktivnosti, ja se nadam da će i u ovoj godini biti tako“, naveo je načelnik Smajić. Predsjednici udruženja su se zahvalili načelniku Smajiću na podršci koju pruža udruženjima kao i na korektnoj saradnji.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana