Na vrh

Služba za komunalne poslove

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika, Fetah Kadrić, fetah.kadric@vogosca.ba

Telefon 033/586-443

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje je osnovana,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana,
 • obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu,
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata,
 • priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine,
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo, Zavodom za planiranje razvoja Kantona, Zavodom za izgradnju Kantona, kao i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata,
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana,
 • obavlja poslove praćenja i funkcionisanja komunalnih poslova u interesu za Općinu, posebno na realizaciji projekata komunalne infrastrukture,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana