Na vrh

Služba za urbanizam i prostorno planiranje

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika, Delić Hakija, – hakija.delic@vogosca.ba

Telefon 586-428

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti urbanizma, prostornog planiranja,
– sprovodi utvrđenu politiku iz oblastima za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana,
– obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblasti za koje je osnovana,
– uređenje i korištenje građevinskog zemljišta i korištenje javnih površina,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana