Na vrh

Sekretar

Omerović Mensud – Rođen 03.01.1963.godine u Bratuncu, VSS diplomirani pravnik, član SDA – Sekretar Općinskog vijeća Vogošća u mandatima :
* 2004.-2008.godina
* 2008.-2012.godina
* 2012.-2016.godina

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana