Na vrh

Etičko vijeće časti

MANDATNI PERIOD 2020-2024.GODINE

  1. Džano Emina, (NIP), predsjednik
  2. Omeragić Amina, (SDA), zamjenik predsjednika
  3. Brkanić Edin, (SDA), član
  4. Poračanin Imer, (SDA), član
  5. Gljiva Avdo, (DF-GS), član
  6. Abaspahić Fuad, (SDP), član
  7. Prnjavorac Mara, (Naša stranka), član
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana